Wnioski

Wsparcie w projektach:

Wnioski o dofinansowanie

Audmax

Wnioski o dofinansowanie

Audmax Błażej Biliński w oparciu o swoje długoletnie doświadczenie i gruntowną wiedzę udziela wszystkim potencjalnym beneficjentom wsparcia w zakresie sporządzania i składania wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich.

Możliwość uzyskania dodatkowych środków jest bardzo istotną opcją, z której korzystają szczególnie przedsiębiorcy dbający o rozwój swojej firmy. Pozyskane z projektów unijnych fundusze stanowią niebagatelną pomoc finansową, przeznaczaną przeważnie na modernizację przedsiębiorstwa, zatrudnienie nowych pracowników lub poszerzenie działalności firmy. Niejednokrotnie dodatkowe pieniądze pozyskane w ramach projektów, pozwalają na dynamiczny rozwój firmy i osiągnięcie bardzo ambitnych dalekosiężnych celów biznesowych.

Jednym z podstawowych warunków jednak uzyskania dofinansowania z funduszy unijnych jest prawidłowo sformułowany i skierowany wniosek o dofinansowanie. Pisanie wniosków jest dla przedsiębiorców aktywnie zajmujących się bieżącymi sprawami firmy nie tylko czynnością pracochłonną, ale również trudną ze względu na specyfikę formalną regulaminów i procedur determinujących dany program unijny. Często problematyczna okazuje się nie tylko kwestia wypełnienia wniosku i dołączenia odpowiedniej dokumentacji, ale także sama ocena zapotrzebowania na dotację, spójność argumentów z biznesplanem, czy dopasowanie programu do charakteru działalności firmy.

Z uwagi na skomplikowaną naturę samego wnioskowania o dofinansowanie firma Audmax Błażej Biliński udziela zaawansowanego wsparcia wszystkim przedsiębiorcom i instytucjom pragnącym pozyskać dotację z Unii Europejskiej lub innych źródeł zewnętrznych. Korzystając ze swoich zasobów wiedzy oraz wieloletniego doświadczenia w zarządzaniu programami o dofinansowanie w szczególności zapewniamy:

  • dogłębną analizę możliwości uzyskania dotacji z funduszy Unii Europejskiej,
  • dobór programu do charakteru działalności firmy i jej potrzeb biznesowych,
  • sporządzenie kompletnego wniosku o dofinansowanie,
  • kontrolę merytoryczną przy kompletowaniu niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej.

Wsparcie firmy Audmax Biliński i pomoc w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie pozwoli przyszłym beneficjentom na skuteczne wnioskowanie o fundusze. Możemy poszczycić się wieloletnim doświadczeniem w skutecznym pozyskiwaniu środków pomocowych dla wielu przedsiębiorstw i instytucji. Przygotowywane przez nas wnioski są prawidłowo sformułowane i skierowane, dzięki czemu są podstawą do późniejszej prawidłowej wykonalności programu i kwalifikowalności kosztów. Dodatkowo zainteresowanym klientom oferujemy kompleksowe usługi doradcze w zakresie zarządzania procesami w przedsiębiorstwie, a szczególności  realizacji projektów związanych z dofinansowaniem, przeprowadzaniem audytów i kontroli wewnętrznych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Audyt, doradztwo, szkolenia

Zapraszamy do współpracy

Image

Wspomagamy biznesy,
wspieramy ludzi.

© 2022, Audmax-bilinski.pl

Siedziba firmy:

ul. Asfaltowa 1/11,
52-235 Wrocław

Śledź nas na: Facebook / LinkedIn