Szkolenia

Oferta

Szkolenia

Audmax

Szkolenia zamknięte

Posiadamy wiedzę, popartą długoletnim doświadczeniem, która jest niezbędnym warunkiem do efektywnego prowadzenia szkoleń Beneficjentów. Nasze szkolenia to nie jest tylko wiedza wyuczona przez trenera, ale przede wszystkim wiele lat doświadczenia zdobytego w trakcie setek kontroli i audytów. Proponujemy szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb, oczekiwań i profilu działalności naszych Klientów.

Szkolenia zamknięte przygotowywane są pod kątem indywidualnych wytycznych, zatem zakres merytoryczny szkolenia, forma prowadzenia zajęć oraz miejsce prowadzenia zajęć dostosowujemy do potrzeb i oczekiwań Klienta.

Szkolenia prowadzone przez Audmax Biliński są oparte o najnowsze programy metodyczne w zakresie zarządzania projektami unijnymi. Celem tych szkoleń jest bowiem nie tylko zdobycie i usystematyzowanie wiedzy w obszarze zarządzania i realizowania projektów unijnych, ale również uwzględnienie gruntownej praktyki i metodyki działania. Program szkolenia jest opracowywany na podstawie potrzeb wynikających z zakresu, charakteru i celów strategicznych organizacji. Dzięki indywidualnemu dopasowaniu narzędzi i technik szkoleniowych oraz warstwy merytorycznej zagwarantowane jest faktyczne podniesienie kompetencji Uczestników. Taki efekt można jedynie uzyskać realizując szkolenia w systemie zamkniętym i opierając się o rzeczywiste zapotrzebowanie Klienta w zakresie zarządzania projektami.

Kadrę trenerską Audmax Biliński stanowią eksperci dysponujący teoretyczną i praktyczną wiedzą z zakresu zarządzania projektami unijnymi.  Dlatego też metodyka szkoleń odwołuje się do konieczności kształtowania rzeczywistych umiejętności podczas zajęć o charakterze warsztatowym i aktywizującym. Dzięki temu uczestnicy nie tylko zapoznają się z technikami zarządzania projektami unijnymi, ale mają również możliwość nabywania i rozwijania swoich kompetencji w obszarze ewaluzacji zarządzania projektami.

Szkolenia zamknięte Audmax Biliński kierowane są do:

 • zespołów menedżerskich i zarządzających;
 • kierowników projektów;
 • koordynatorów projektów
 • przyszłych lub obecnych Beneficjentów;
 • członkowie zespołów projektowych;
 • osób, poszukujących wiedzy na temat metodyki zarządzania projektami.

W ramach szkolenia trenerzy Audmax Biliński dostarczają wiedzy między innymi w obszarze:

 • Prawa Zamówień Publicznych oraz innych niezbędnych przepisów prawa,
 • definiowania charakteru i celów projektu,
 • tworzenia zespołów projektowych,
 • właściwego budowania i egzekwowania wniosków,
 • realizacji projektu: prowadzenia prac projektowych,
 • weryfikacji kosztów i oceny ich kwalifikowalności,
 • rozliczenia projektu,
 • prowadzenia prawidłowej dokumentacji projektowej,
 • zarządzania ryzykiem,
 • procedur ewaluacyjnych projektów.

Jednocześnie wszystkim klientom korzystającym z programów unijnych umożliwiamy również skorzystanie ze wsparcia naszego zespołu audytorów oraz ekspertów z zakresu projektów unijnych. Realizujemy zlecony audyt zewnętrzny, niezbędny przy właściwym rozliczeniu kosztów projektu i spełnieniu wymogów wynikających z umowy o dofinansowanie. Udzielamy również pomocy w zakresie stosowania prawidłowych wniosków oraz odwołań w przypadku wydatków niekwalifikowalnych.

Audyt, doradztwo, szkolenia

Zapraszamy do współpracy

Image

Wspomagamy biznesy,
wspieramy ludzi.

© 2022, Audmax-bilinski.pl

Siedziba firmy:

ul. Asfaltowa 1/11,
52-235 Wrocław

Śledź nas na: Facebook / LinkedIn