Odwołania

Wsparcie w projektach:

Odwołania w sprawie wydatków niekwalifikowalnych

Audmax

Kwalifikowalność wydatków

Nasza firma posiada ogromne doświadczenie w rozwiązywaniu spraw trudnych. Stwierdzone wydatki niekwalifikowalne i roszczenia do zwrotu traktujemy jako wyzwanie do wykorzystania wypełni zdobytej przez nas wiedzy i doświadczenia. Na pewno pomocne jest przy tym nasze wieloletnie doświadczeni w realizacji kontroli dla IP, ZI i IW.

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie pisania odwołań do instytucji nadzorujących wydatkowanie środków UE. Nieprawidłowości mogą dotyczyć każdego z aspektów prowadzenia projektów tj. personel, zamówienia, zakupy itp. Nasza pomoc obejmuje również w razie konieczności usługę procesową przed sądem.

Rozliczenie usługi jest w formie success fee tzn. płacisz tylko w przypadku pozytywnego załatwienia sprawy.

Audyt, doradztwo, szkolenia

Zapraszamy do współpracy

Image

Wspomagamy biznesy,
wspieramy ludzi.

© 2022, Audmax-bilinski.pl

Siedziba firmy:

ul. Asfaltowa 1/11,
52-235 Wrocław

Śledź nas na: Facebook / LinkedIn