Beneficjent

Audmax

Aplikacja „BENEFICJENT”

Aplikacja „BENEFICJENT”

PROGRAM DO OBSŁUGI PROJEKTÓW „BENEFICJENT”

To kompleksowe i nowoczesne narzędzie informatyczne do zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Został stworzony w oparciu o doświadczenia i wytyczne najlepszych praktyków zajmujących się profesjonalną kontrolą wydatkowania funduszy UE na terenie Polski.

Program pozwala na całkowitą automatyzację wszystkich procesów dotyczących przebiegu realizacji projektu, od momentu wprowadzenia lub importu danych, przetwarzania ich i porządkowania w poszczególnych modułach, aż po generowanie i archiwizowanie spersonalizowanej niezbędnej dokumentacji projektowej. Wszystkie dostępne na platformie Beneficjent funkcjonalności są przygotowane z myślą o zapewnieniu wysokiej efektywności projektu, zarówno na płaszczyźnie zarządzania personelem, współpracy z partnerami, jak i prawidłowym zarządzaniu funduszami pozyskanymi na dany cel.

Przejrzysta, modułowa konstrukcja programu pozwala prowadzić całą dokumentację projektu w sposób sprawny i pozwalający na uniknięcie błędów i potrzeby korekty. Platforma zarządza projektem w sposób kompleksowy, dzięki czemu Beneficjent ma całkowitą kontrolę nad jego realizacją.  

Na modułową budowę oprogramowania składają się m.in.:

  • moduł zamówień skonfigurowany z serwerem pocztowym wraz z wysłaniem poczty, prowadzi proces zamówienia od etapu szacowania wartości zamówienia poprzez wybranie właściwego trybu, kategoryzację według określonych cech, następnie ułatwia sporządzenie zapytania ofertowego oraz wybór wykonawcy, finalnie prowadząc do etapu wygenerowania umowy,
  • moduł zarządzania personelem zarządza pełną dokumentacją dla personelu projektowego. Dla wszystkich pracowników projektu w postaci Kart Personelu Projektu przygotowywane są w programie m.in. umowy o dzieło lub zlecenia, oddelegowania, oświadczenia o 276 godzinach, protokoły odbioru dzieł lub zleceń. Na dalszym etapie Beneficjent ma udostępnioną odpowiednią dokumentację związaną z generowaniem oświadczeń i odbieraniem wykonanych usług i dzieł itp.
  • moduł archiwum umożliwia zachowanie w porządku chronologicznym całej dokumentacji projektowej na potrzeby bieżącej obsługi, jak i możliwych kontroli zewnętrznych. Pozwala nie tylko na uporządkowanie całej dokumentacji, ale również zapewnia gotowość do udostępnienia wszystkich niezbędnych dokumentów do kontroli.
  • moduł wiedzy dostarcza odpowiedniej bazy wiedzy w celu zapoznania Beneficjenta z warunkami prawidłowego prowadzenia i rozliczenia projektu.

Łatwa obsługa platformy umożliwia sprawny przebieg całego procesu, nie wymaga angażowania dodatkowych zasobów, w sposób samowystarczalny zapewnia warunki do prawidłowego prowadzenia projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Program jest własnością firmy Audmax.

Więcej szczegółów jest dostępnych na stronie www.beneficjent.com.pl

Prowadzisz projekt i jesteś zainteresowany kupnem?

Zadzwoń lub napisz, dowiedz się o aktualnych rabatach.

Audyt, doradztwo, szkolenia

Zapraszamy do współpracy

Image

Wspomagamy biznesy,
wspieramy ludzi.

© 2022, Audmax-bilinski.pl

Siedziba firmy:

ul. Asfaltowa 1/11,
52-235 Wrocław

Śledź nas na: Facebook / LinkedIn