Artykuły

Ciekawe artykuły na temat projektów, szkoleń.

Amortyzacja jednorazowa a środki trwałe powyżej 10 000 zł - kto może skorzystać?

Amortyzacja jednorazowa a środki trwałe powyżej 10 000 zł - kto może skorzystać?

Amortyzacja to proces rozłożenia kosztów wykorzystania środka trwałego na okres jego eksploatacji. Jednakże, w niektórych przypadkach, można zastosować jednorazową amortyzację, co pozwala na zaliczenie kosztu w całości w roku jego nabycia. Kiedy i kto może skorzystać z tej formy amortyzacji?

Dla środków trwałych o wartości powyżej 10 000 zł, przepisy prawa pozwalają na skorzystanie z jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis. Amortyzacja jednorazowa to odliczenie od podstawy opodatkowania całkowitej kwoty wydatków związanych z nabyciem danego środka trwałego. Pozwala to na znaczne zmniejszenie kosztów podatkowych w danym roku podatkowym. Amortyzacja jednorazowa może być zastosowana przez podatników, którzy rozpoczynają swoją działalność gospodarczą w danym roku podatkowym, a także przez małych podatników.

Kto to jest mały podatnik?

Zgodnie z art. 5a pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, małym podatnikiem jest podatnik, którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro. W przypadku, gdy podatnik rozpoczyna działalność gospodarczą w ciągu roku podatkowego, kwota ta jest proporcjonalnie zmniejszana. Dla przykładu, małym podatnikiem w 2022 roku był podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego VAT, nie przekroczyła w 2021 roku 9 188 000 zł. Natomiast dla roku 2023 przyjmuje się wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego VAT, nie przekraczającą 9 654 000 zł.

Dlaczego warto skorzystać z jednorazowej amortyzacji?

Przede wszystkim jednorazowa amortyzacja pozwala na zaliczenie kosztu w całości w roku jego nabycia, co może wpłynąć korzystnie na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Ponadto, jednorazowa amortyzacja może być szczególnie korzystna dla przedsiębiorstw, które planują inwestycje w środki trwałe o dużych wartościach, ponieważ pozwala to na zaliczenie kosztu w całości w roku nabycia, co może pomóc w uniknięciu skomplikowanego planowania amortyzacji w kolejnych latach. Warto jednak pamiętać, że jednorazowa amortyzacja ma pewne ograniczenia. Przede wszystkim, może być stosowana tylko dla środków trwałych o wartości powyżej 10 000 zł. W przypadku gdy podatnik rozpoczyna swoją działalność gospodarczą, może zastosować jednorazową amortyzację na środki trwałe powyżej 10 000 zł, które zostały zakupione lub zakończono ich produkcję po dniu rozpoczęcia działalności. Jednorazowa amortyzacja polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania całej kwoty wartości środka trwałego, a nie jedynie odliczeniu wartości odpowiadającej jego zużyciu w danym roku. Warto zaznaczyć, że jednorazowa amortyzacja jest korzystna dla podatników, ponieważ umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania całej kwoty wartości środka trwałego, co w przypadku zastosowania amortyzacji zwykłej byłoby niemożliwe. W praktyce oznacza to, że podatnik będzie miał większą swobodę w zakresie inwestycji, a także większe pole do manewru w kwestii podatkowej. Należy także podkreślić, że jednorazowa amortyzacja nie jest korzystna dla wszystkich podatników. Zastosowanie jednorazowej amortyzacji w przypadku środków trwałych o wartości powyżej 10 000 zł może prowadzić do znacznego zmniejszenia zysków podatnika, co z kolei wpłynie na kwotę podatku dochodowego, który będzie musiał uiścić.

Amortyzacja jednorazowa a rozliczanie projektów unijnych

W przypadku projektów finansowanych ze środków unijnych, inwestorzy mają do czynienia z różnorodnymi zasadami amortyzacji. W ramach projektów unijnych istnieje kilka możliwości amortyzacji, a sposób jej obliczania zależy od rodzaju projektu oraz umowy z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego (EFRR) lub Europejskim Funduszem Społecznym (EFS). W ramach projektów unijnych amortyzacja jest traktowana jako koszt kwalifikowalny, czyli taki, który może być pokryty ze środków unijnych. Należy dodać, że w rozliczeniu projektów unijnych istnieje ograniczenie w wysokości kosztów amortyzacji, które mogą zostać pokryte ze środków unijnych. W praktyce oznacza to, że amortyzacja będzie stanowić jedynie część kosztów inwestycyjnych, a nie całość. Korzystając z pomocy unijnej, warto zwrócić uwagę na rodzaj projektu, który chcemy zrealizować oraz zasadę amortyzacji określoną w umowie z funduszem. Często inwestorzy decydują się na jednorazową amortyzację, która pozwala na odliczenie od podatku dochodowego całej wartości środka trwałego w ciągu jednego roku. Jednakże w przypadku projektów unijnych taka forma amortyzacji może nie być możliwa. W ramach projektów unijnych, korzystając z zasad umowy z funduszem, inwestorzy mogą skorzystać z amortyzacji liniowej, która polega na równomiernym rozłożeniu kosztów nabycia lub wytworzenia środka trwałego na wiele lat. Amortyzacja liniowa jest jednym z najczęściej stosowanych sposobów amortyzacji w projektach unijnych, ponieważ pozwala na równomierny podział kosztów na cały okres korzystania ze środka trwałego. Niemniej jednak dla zachowania prawidłowej procedury rozliczenia kosztów projektu unijnego warto skorzystać z pomocy ekspertów, którzy zajmują się doradztwem projektowym. Wyeliminuje to zagrożenie błędu lub problemy z kwalifikowalnością wydatków.

Amortyzacja jednorazowa a doradztwo projektowe

Amortyzacja jednorazowa to skuteczne narzędzie finansowe, które może być stosowane w przypadku środków trwałych o wartości powyżej 10 000 zł w ramach projektów finansowanych z funduszy unijnych. Dzięki zastosowaniu jednorazowej amortyzacji przedsiębiorcy mogą obniżyć koszty i zwiększyć zysk swojego przedsiębiorstwa. Warto jednak pamiętać, że korzystanie z jednorazowej amortyzacji jest ograniczone i dostępne tylko dla wybranych podmiotów, takich jak podatnicy, którzy w danym roku rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz małych podatników, którzy spełniają określone warunki. Dlatego przed zastosowaniem jednorazowej amortyzacji warto dokładnie zapoznać się z przepisami prawa podatkowego i unijnego, a także skonsultować się z ekspertem finansowym. Chcesz zapewnić swojej firmie prawidłową realizację projektu? Potrzebujesz wsparcia w rozliczeniu wydatków kwalifikowalnych? Powierz prowadzenie projektu unijnego zespołowi ekspertów Audmax Błażej Biliński

tel. +48 604 939 564

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Audyt, doradztwo, szkolenia

Zapraszamy do współpracy

Image

Wspomagamy biznesy,
wspieramy ludzi.

© 2022, Audmax-bilinski.pl

Siedziba firmy:

ul. Asfaltowa 1/11,
52-235 Wrocław

Śledź nas na: Facebook / LinkedIn